tańce w klasie na wypasie - szkoła tańca
tańce w klasie na wypasie

PROGRAM

W trosce o jak najlepsze wychowanie naszych dzieci, przygotowaliśmy program, który ma za zadanie wspierać zarówno rodziców, jak i szkołę w procesie edukacyjno-wychowawczym tak, by umożliwić jak najlepszy start młodym ludziom w życie dorosłe.

ATW szkoła tańca - program zajęć

INNOWACYJNY PROGRAM EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZY dla Dzieci z klas 0-4

Akademia Tanecznego Wychowania

Niezmiernie ważne jest zadbanie o to, aby CZAS WOLNY naszych dzieci był mądrze wypełniony odpowiednimi zajęciami, gdyż ma to zasadnicze i pozytywne znaczenie dla rozwoju osobowości dziecka.

Trudno wymienić wszystkie ZALETY TAŃCA. Każdy z nas wie o tym, że taniec potrafi wiele zdziałać dla naszego organizmu, i to zarówno jeśli chodzi o jego fizyczne aspekty, jak i psychiczne.

Funkcja WYCHOWAWCZA tańca dotyczy zarówno rozwijania zainteresowań i zdolności, jak i kształtowania postaw, cech charakteru, uspołecznienie dziecka. Taniec  ma wielostronny wpływ na osobowość człowieka.

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice,

W trosce o jak najlepsze wychowanie naszych dzieci, przygotowaliśmy program, który ma za zadanie wspierać zarówno rodziców, jak i szkołę w procesie edukacyjno-wychowawczym tak, by umożliwić jak najlepszy start młodym ludziom w życie dorosłe.

Niezmiernie ważne jest zadbanie o to, aby CZAS WOLNY naszych dzieci był mądrze wypełniony odpowiednimi zajęciami, gdyż ma to zasadnicze i pozytywne znaczenie dla rozwoju osobowości dziecka.

Właściwa organizacja czasu wolnego sprzyja procesowi wychowania i socjalizacji. Dzięki temu wchodzi w zakres oddziaływań profilaktycznych, mających na celu prawidłowy rozwój osobowości dzieci.

Uczestnicząc w naszych zajęciach pozalekcyjnych, Państwa dzieci spędzają wolny czas racjonalnie i bezpiecznie. Mamy nadzieję, że udział zainspiruje dziecko do kontynuowania pracy rozpoczętej na zajęciach, zachęcając je do dalszego wysiłku w domu.

Umiejętne i atrakcyjne zagospodarowanie wolnego czasu dziecka, przy użyciu tańca i technik ruchowo – relaksacyjnych, uprawianych chętnie i regularnie, może przynieść zdumiewająco skuteczne efekty wychowawcze
i terapeutyczne.

Trudno wymienić wszystkie ZALETY TAŃCA. Każdy z nas wie o tym, że taniec potrafi wiele zdziałać dla naszego organizmu, i to zarówno jeśli chodzi o jego fizyczne aspekty, jak i psychiczne.

Aspekty ZDROWOTNE uprawiania tańca możemy dostrzec zarówno w zakresie zdrowia fizycznego, psychicznego,
jak i w sferze emocjonalnej. Taniec wzmacnia fizycznie całe ciało, kształtuje sylwetkę, poprawia ruchliwość, dynamikę, refleks i koncentrację. Tańce i formy muzyczno-ruchowe kształtują prawidłową postawę. Są skutecznym środkiem zapobiegania, zmniejszania a nawet likwidowania wad postawy.

Ten rodzaj aktywności ruchowej kształtuje sprawność motoryczną, prowadząc do harmonijnego rozwoju organizmu. Angażowane są wszystkie partie mięśniowe i stawy, co ma wpływ zarówno na poprawę struktury mięśniowej, jak
i zwiększenie ruchomości w stawach. Ma to znaczenie w uzyskaniu stabilizacji układu kostnego.

ATW szkoła tańca - zalety
ATW szkoła tańca - wychowanie

Stymulują również psychiczną stronę człowieka. Wspomagają sprawność intelektualną, zmniejszają stan napięć stresowych, dają odprężenie i poprawiają samopoczucie.

Dzięki zabawowej formie działalności tanecznej dzieci wyzbywają się zahamowań, kompleksów, pokonują swoją nieśmiałość, otwierają się na świat, są bardziej spontaniczne i bardzo łatwo odnajdują swoje miejsce w grupie rówieśniczej, ucząc się wyrozumiałości dla rówieśników, niesienia pomocy oraz wzajemnego zaufania.

Nasze zajęcia umożliwiają rozwój muzykalności i taneczności, pozwalają poznać różne style tańca. Rozwijają wrażliwość emocjonalną, poczucie piękna i estetyki, zdolność ekspresji i improwizacji ruchowej. Wpływają na świadomość ciała
i ruchu, orientację czasowo-przestrzenną, szybkość reakcji, koordynację, pamięć ruchową. Poprzez taniec uczeń wyrabia w sobie poczucie rytmu, słuchu, swobodę i płynność ruchów.

Wychowanie przez taniec to nic innego jak kształtowanie istotnych cech naszego człowieczeństwa za pośrednictwem tańca.

Funkcja WYCHOWAWCZA tańca dotyczy zarówno rozwijania zainteresowań i zdolności, jak i kształtowania postaw, cech charakteru, uspołecznienie dziecka. Taniec sam w sobie jest metodą na wychowanie i ma wielostronny wpływ na osobowość człowieka.

Jednak ponad to program Akademii Tanecznego Wychowania zakłada realizuję cele i zadań edukacyjno-wychowawcze, zawartych w następujących blokach:

-blok wdrażania zasad dobrego wychowania

-blok kształcenia umiejętności ruchowych i tanecznych

-blok kształtujący postawy prorodzinne, proekologiczne, patriotyczne

-blok kształtowania umiejętności psychologicznych.

Bowiem główną ideą Akademii Tanecznego Wychowania jest WYCHOWANIE przez TANIEC i ZABAWĘ.

Celem prowadzonych przez nas zajęć jest zatem nie tylko nauka tańca, ale przede wszystkim realizacja celów wychowawczych i profilaktycznych wobec uczniów szkół podstawowych.

Zdobyte przez uczestników programu umiejętności pozwolą im lepiej funkcjonować w środowisku szkolnym, rodzinnym oraz lokalnym.

ATW szkoła tańca dla dzieci z klas 0-4

Nasz program powstał przy współpracy psychologów, pedagogów oraz instruktorów tańca, dzięki czemu zawarte w naszym programie cele zarówno edukacyjno-zdrowotne, jak i wychowawcze, uwzględniają różne sfery rozwojowe dziecka i są tym samym dopasowane do wieku oraz możliwości jego uczestników.

Ponadto treści programu oraz metody realizacji założonych celów mają wartość profilaktyczną oraz socjoterapeutyczną, co zostało potwierdzone przez specjalistów z Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień.

Zajęcia skierowane są do wszystkich dzieci w wieku 5-10 lat, bez względu na predyspozycję, wygląd czy talent, a ich podstawowym zadaniem jest umożliwienie wszystkim dzieciom przeżycia radości, zadowolenia i satysfakcji z własnej aktywności oraz ze współdziałania w grupie przy tworzeniu wspólnego ruchu.

Brak nastawienia i nacisku na uzyskiwanie jak najlepszych wyników, to metoda nauczania tańca bez stresu.

Ważne jest by nauka tańca sprawiała przyjemność dziecku ucząc i wychowując poprzez zabawę.

Pozwólmy dzieciom na zabawę tańcem. Pozwólmy na wychowanie przez zabawę.

Napisz do nas!

13 + 8 =

Telefon

+48 515 962 868

Email

atw@danceole.pl

Właściciel

EFC Karolina Frankowska
NIP 611 254 19 74
REGON 361997605